Chi nhánh thuộc Saigon Village Co.,Ltd

Trẻ em và giường phụ

  • Tất cả trẻ em đều được chào đón.
  • Trẻ em dưới 6 tuổi
  • Ở miễn phí nếu sử dụng giường có sẵn
  • Cung cấp cũi/nôi em bé theo yêu cầu
  • Nếu cần một giường phụ thì sẽ phụ thu thêm.
  • Trẻ em từ 6 tuổi trở lên sẽ tính như người lớn
  • Cần đặt thêm một giường phụ và sẽ phụ thu thêm.

Quy định khác

  • Tại đây không có thang máy.
  • Khách sạn chỉ có thang bộ nên có thể không thuận tiện cho du khách lớn tuổi hoặc hạn chế đi lại.
  • Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.